Jak postupovat při reklamaci

Upozornění: Následující text má pouze informativní charakter. Závazný je Reklamační řád.

Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

Telefon: 481 544 450

Mail: info@gunshop.cz

 

Reklamace v GunShop.cz (Vychytavky.cz)

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

 

HAJNA – sdružení podnikatelů

reklamační oddělení

Čsl. Legií 299

514 01 Jilemnice

 

Na této adrese je možné vyřídit reklamaci i osobně.

Reklamace v autorizovaném servisu

Průběh reklamace přímo v autorizovaném servisu bývá zpravidla rychlejší.

K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit:

  1. Kupní doklad (fakturu)
  2. Záruční list (je-li ke zboží vydán) – musí být řádně vyplněný a potvrzený prodejcem
  3. Popis závady
  4. Kontakt na Vaši osobu

 

Podmínky reklamace

Lhůta vyřízení reklamace

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákkoné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Lhůta se začíná počítat od následujícího dne po doručení reklamovaného zboží do servisního střediska či prodejci.

Lhůta končí vyřízením reklamace (doručením reklamovaného zboží zákazníkovi).

Poplatky

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží

Úhrada nákladů na dopravu reklamovaného zboží vám bude uznána za těchto podmínek:

  1. Reklamace bude oprávněná – nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.
  2. Podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
  3. Písemě doložíte výši nákladů – doklad za uhrazení nákladů na dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

Úhrada bude provedena buď bankovním převodem na Váš účet, nebo Vám připíšeme kredit na Váš Zákaznický účet v rámci internetového obchodu.

Je možné proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

 

Převzetí reklamovaného zboží

Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození.

V případě poškozeného zboží je dopravce povinnen s Vámi sepsat reklamační protokol.

Pokud závadu zjistíte po rozbalení zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne) nás písemně kontaktujte (mail: info@gunshop.cz).