PCP

Zkratka PCP označuje vzduchovky, přesněji větrovky poháněné vzduchem z kontejneru – zásobníku většinou umístěného pod hlavní. Zásobník vzduchu plníme vzduchem pomocí speciální pumpy anebo z lahve potapěče přes hadici s manometrem a odpouštěcím ventilem.