Paralyzér PIEXON

V zásadě představují naše výrobky zařízení pro rozstřikování dráždivých látek o vysokém výkonu. Aktivací výbušné slože se vytvoří potřebný tlak, který překoná utěsnění trysky dráždivé látky, tato pak ve formě úzkého, přesně cíleného paprsku zasáhne zaměřený cíl. Tento patentovaný aplikační systém má celou řadu výhod: nedochází k tlakovým ztrátám, se zařízením není nutno před použitím zatřepat, dochází k aplikaci paprsku kapaliny o velmi vysoké rychlosti (JPX Jet Protector 180 m/s, 650 km/hod, Guardian Angel 50 m/s, 180 km/hod), což má za následek prodloužení dostřelu, zvýšení přesnosti a eliminaci rizika vychýlení vlivem postranního větru. Naše výrobky navíc vykazují homogenní výkon v širokém pásmu teplot. Velmi rychlý proud kapaliny spolu s nejsilnějším složením kapsaicinu na trhu činí z výrobků Piexon nejúčinnější chemické nesmrtící zbraně, které jsou v dnešní době k dispozici. BEZPEČNOST Nesmrtící (neletální) zbraně jsou navrženy tak, aby vyvíjely maximální zneschopňující a znehybňující sílu při minimálním riziku zranění s trvalými následky. Důvěra v bezpečnost konkrétní nesmrtící zbraně má pro uživatele naprosto klíčový význam. Uživatel je pak schopen výrobek použít bez váhání a s jistotou, že podezřelému nezpůsobí trvalá zranění, pokud dodrží konkrétní bezpečnostní opatření. Na naše výrobky se můžete naprosto spolehnout, protože jejich provozní bezpečnost je našim primárním cílem. Tento výrobek je zbraní kategorie D, dle zákona č. 119/2002 Sb. volně prodejný osobám starších 18-ti let. Nový aplikační systém – osvědčená dráždivá látka Pomocí naší patentované technologie jsme vyvinuli nejmodernější aplikační systém pro kapalné dráždivé látky. Co se dráždivých látek týče, spoléháme se na osvědčená řešení. Kapsaicin se osvědčil jako nejspolehlivější dráždivé činidlo při ochraně proti útočníkům pod vlivem drog nebo alkoholu a proti psychotikům a zvířatům. S cílem dosáhnout spolehlivého výsledku co do potřebné minimální bezpečné vzdálenosti, kterou je nutno dodržet kvůli vysoké rychlosti aplikovaného paprsku kapaliny, jsme dali provést rozsáhlé ranivostně balistické testy, a to osvědčeným a známým odborníkem v oblasti ranivostní balistiky. V případě, že doporučené bezpečnostní vzdálenosti budou dodrženy, je riziko zranění s trvalými následky vyloučeno. Pokud budete mít otázky ohledně bezpečnosti našich výrobků, můžete si vyžádat informace o našem výzkumu. A co křížová kontaminace? Ve srovnání s klasickými nádobkami pepřového spreje, vystříknou výrobky Piexon JPX JET PROTECTOR jen minimální množství vzduchem nesených kapek dráždivé látky, které mohou způsobit nežádoucí křížovou kontaminaci. Díky tomu jsou výrobky Piexon vhodné k použití v uzavřených prostorech. Použití patentovaného aplikátoru tekuté dráždivé látky nejen že zvyšuje přesnost zásahu, ale zároveň značně snižuje riziko vzniku aerosolů, které mohou vniknout do respiračního traktu a škodit například astmatikům. Nádobky s pepřovým sprejem – starodávná technologie Klasické nádobky s aerosolem (pepřový sprej) vykazují coby obranný nástroj určité nevýhody. Nádobka je pod stálým tlakem, což zvyšuje její nebezpečnost zejména v letních měsících, kdy vlivem slunečního záření může teplota na povrchu dosáhnout 70° Celsia a následně dojít jak k její destrukci, tak zejména k samovolnému úniku látky. Sprej navíc při stříkání postupně slábne, vzniká vysoké riziko snížení účinku či vyprázdění ještě před skutečnou možností zásahu cíle např. při panice z napadení. Omezující je i problematické zamíření na objekt, mnohdy též nutnost komplikovaného vylomení pojistky .Výkon nádobky s rozstřikovačem závisí na provozní teplotě, protože v plechovce je neustále udržován tlak. V důsledku nutnosti neustálého udržování tlaku není dosažena stejná úroveň spolehlivosti, jako je tomu u pyrotechnického aplikačního systému, který je využíván u výrobků JPX JET PROTECTOR. Nízká úroveň tlaku ve spreji má za následek snížení účinného dostřelu a nízkou rychlost paprsku dráždivé látky. Proud látky vycházející ze spreje může snadno odklonit postranní vítr a pro útočníka není zase tak složité se mu vyhnout. Vlivem nízké průtokové rychlosti tryskou je zapotřebí delšího času působení, aby látka měla požadovaný vliv na útočníka. Elektronické zvládací prostředky (ECD) – jsou opravdu nesmrtící? Invazivní technologie ECD přemůže elektrické signály v nervové soustavě, čímž útočník ztratí kontrolu nad svými svaly. Ovšem základní životní funkce lidského těla jsou rovněž ovládány elektrickými signály. A srdce je rovněž sval. Z vnějšku nelze odhadovat zdravotní stav podezřelého, což vytváří riziko, že v případě použití nebude tato zbraň nesmrtící. Ve studiích byly podány důkazy o vysokém procentu případů, kdy podezřelé osoby i nadále vyvíjely odpor po prvním použití zbraně, takže bylo nutno její použití opakovat v několika cyklech v zájmu usměrnění dané osoby. Nicméně v důsledku vícenásobných aktivací a navyšování počtu cyklů roste riziko vážného zranění a úmrtí. Použití – ergonomická rukojeť usnadňuje míření Tím, že naše výrobky jsou ve tvaru pistole, pažbička značně usnadňuje správné zamíření na útočníka i při zhoršených světelných podmínkách. Použití zbraně je obdobné jako při střelbě z pistole a spočívá pouze ve zmáčknutí spouště po zamíření.