Časté chyby při výběru dalekohledu

Mezi velmi rozšířenou chybu při výběru dalekohledu patři tvrzení, že čím větší je zvětšení dalekohledu, tím lépe. To není pravda. Zaprvé, u dalekohledu s větším zvětšením se zužuje zorné pole, a proto dalekohledem vidíte omezený na šířku obraz. Zadruhé, při větším zvětšeni vice se projevuje nestabilita upevnění dalekohledu, a je těžší udržet obraz stabilní: obraz neustále se pohybuje a bude zdánlivě zdát nedoostřený, neboť lidské oko nestačí sledovat změny v obraze, nehledě na to, že takové pozorování je velmi únavné. Řešením je použití stativu nebo opery. Naopak, dalekohledy s menším zvětšením mají obraz širší a stabilnější, pozorování může být delší bez únavy očí. Obracenou stranou medaile je, že dalekohledem s malým zvětšením neuvidíme detaile na větší vzdálenost. Například potřebujeme-li prohlédnout ptáčka schovaného v listech stromu na vzdálenost 100m, dalekohled s malým zvětšením už nám nebude stačit a budeme vidět jen strom, nikoliv ptáčka. V tomto případě Vám bude užitečný dalekohled s velkým zvětšením. Navíc si dejte pozor na průměr objektivu dalekohledu a ohledem na jeho zvětšení: například, dalekohledy 10×25 a 10×42 mají stejné zvětšení, ale v první dalekohled bude mít užší zorné pole a při stejných světelných podmínkách první dalekohled bude mít o dost tmavší obraz. Jeho použití za večerního šera je téměř nereálné. Druhým omylem je, že čim má dalekohled větší zvětšení, tím by měl vice stát. Pravdou je, že cena dalekohledu nějak nesouvisí se zvětšením. Třetí nejvíce rozšířenou chybou při volbě dalekohledu je tvrzení, že dalekohledy se stejným vstupním průměrem objektivu a stejným zvětšením (např. 10×50) při stejných pozorovacích podmínkách ukazují stejný obraz. Většina levných dalekohledu nemá antireflexní vrstvy nebo je má jen na viditelných plochách pro kupujícího, tj. na vstupní ploše objektivu a výstupní okuláru. Díky tomu dalekohled potlačuje prostupujícího světlo a obraz vytvořený dalekohledem je nekontrastní a tmavý. Potěšení od takového pozorování žádné. Nemluvíme zde o tom, že dalekohledy mají různou konstrukcí optické soustavy, různé složení použitého skla čoček a hranolů a tak různé geometrické a barevné vady obrazu. Čtvrtým častým omylem je, že dalekohledy zoom (s proměnným zvětšením) jsou univerzální. Ano, jsou to modely, kterými komfortně pozorujete při malém a středním zvětšení, a v případě potřeby můžete obraz přiblížit a pak prohlednout jeho detail. Je to bezesporná výhoda. Nese to však i řadu minusu: zoom dalekohledy mají menší zorné pole než dalekohledy s konstantním zvětšením. Další nevýhodou je, že konstrukce dalekohledu je složitější, obsahuje více optických článků, což vede k větším světelným ztrátám.