Hop-up

Hop-up je speciální zařízení, které u airsoft zbraní prodlužuje dostřel na základě využití vztlaku vzniklého nerovnoměrným obtokem vzduchu kolem kuličky rotující („koulející se směrem vzad“) podél své horizontální osy kolmé na směr letu. V praxi se jedná obvykle o „gumový“ výběžek z hora mírně zapuštěný do hlavně o který se kulička na počátku hlavně zbrzdí a podklouznutím pod ním následně roztočí. Díky tomu při letu tlačí více vzduchu pod sebe. Je tak působením vztlaku nadnášena, což napřimuje balistickou křivku. U některých zbraní je využíván regulovatelný hop-up. V takovém případě je možné hloubku zapuštění hop-up gumičky do hlavně regulovat a docílit tím optimální dráhu letu při různých okolních podmínkách (váha kuličky, teplota, vlhkost,…)