Bonusový program podmínky

Bonusový program

internetových obchodů GunShop.cz, Vychytavky.cz

platný a účinný od 1.7.2014

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Definice a výklad pojmů

1.1.1            Bonus – částka v penězích, která je kupujícímu odečtena od ceny příštího (nejbližšího) Nákupu;

1.1.2            Bonusový program – soubor pravidel, jejichž splnění je podmínkou vzniku nároku na slevu z kupní ceny pro následující Nákup v internetových obchodech GunShop.cz, Vychytavky.cz;

1.1.3            GunShop.cz., Vychytavky.cz – internetové obchody provozovaný na domách (URL) http://www.gunshop.cz/http://www.vychytavky.cz/ ;

1.1.4            My, popř. Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, HAJNA – sdružení podnikatelů, IČ: 48187810;

1.1.5            Nákup – uzavření kupní smlouvy prostřednictvím GunShop.cz/Vychytavky.cz s Prodávajícím;

1.1.6            Zákaznický účet – je založen automaticky, můžete na něm sledovat stav své objednávky, výši Bonusu i jeho stav (ve smyslu čl. 2.2.3);

1.1.7            Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím GunShop.cz, Vychytavky.cz;

2.          ZÍSKEJTE SLEVUNA DALŠÍ NÁKUP

2.1          Jak se počítá výše Bonusu

2.1.1            Při nákupu Zboží na GunShop.cz, Vychytavky.cz můžete získat slevu na příští Nákup, a to ve formě bonusu – peněžité částky, o kterou se sníží cena Zboží při následujícím Nákupu v internetových obchodech GunShop.cz, Vychytavky.cz. Výše Bonusu se vypočítá jako 3 % z ceny zakoupeného Zboží. Základem pro výpočet Bonusu je cena Zboží včetně DPH. Do základu pro výpočet Bonusu se nezapočítávají náklady na dopravu.

2.1.2            Pokud jste u příštího Nákupu uplatnili Bonus, následující Bonus se Vám opět vypočte způsobem dle čl. 2.1.1, tzn. 3% z plné ceny včetně DPH.

2.1.3            Přesná výše Bonusu je uvedena vždy u popisu Zboží, obvykle ji najdete pod cenou Zboží, v části „Z nákupu získáte: xxxx Kč“.

2.1.4            Nárok na Bonus (aktivace Bonusu) Vám vzniká až v okamžiku, kdy byl Bonus schválen. Pokud jsou splněny podmínky pro schválení Bonusu, je Prodávající povinen Bonus schválit.

2.2          Jak to funguje? Zde je popis krok za krokem

2.2.1            Vložíte Zboží do virtuálního nákupního košíku, průběžně vidíte výši Bonusu pro případ, že Zboží závazně objednáte (obvykle se během objednávky zobrazí tento text: „Gratulujeme, jako věrnostní bonus od nás dostanete xxxx Kč na další nákup.“)

2.2.2            Odešlete závaznou objednávku Zboží. Na Vašem Zákaznickém účtu se zobrazí výše Bonusu pro další Nákup.

2.2.3            POZOR! Bonus je aktivní až po 21 dnech ochranné lhůty. Stav Bonusu můžete sledovat na Zákaznickém účtu:
a)    čekající Bonus – stav trvající od odeslání objednávky po uplynutí lhůty 21 dní;
b)    schválený Bonus – označení Bonusu po odeslání objednávky v případě, že uběhla lhůta 21 dní od odeslání objednávky, a zároveň nedošlo k nevyzvednutí, vrácení či opakované výměně Zboží;
c)    stornovaný Bonus – označení stavu, kdy došlo k zániku nároku na Bonus z důvodů uvedených níže v čl. 2.3.;

2.2.4            Po uplynutí 21 dní se Vám z první následující objednávky automaticky odečte částka ve výši Vašeho bonusu. Sleva se ihned zobrazí v košíku.

2.3          Kdy nárok na Bonus zanikne?

2.3.1            Vyhrazujeme si právo stornovat Bonus, pouze však z důvodů uvedených níže – prosíme o pochopení, ale níže uvedené okolnosti pro nás představují zvýšené náklady spojené se snížením hodnoty zboží, nutností snížit jeho cenu, nebo zvýšené náklady na dopravu. Tyto zvýšené náklady nám nedovolují poskytnout Vám Bonus z předchozího Nákupu.

2.3.2            Nárok na Bonus zaniká (pouze) v dále uvedených případech:
a)    Nevyzvednutí zaslaného Zboží (zásilky),
b)    Zánik Kupní smlouvy ještě předtím, než došlo ke schválení Bonusu (tzn. během lhůty prvních 21 dní od odeslání objednávky),
c)    Opakovaná bezplatná výměna bezvadného Zboží (tj. výměna Zboží kvůli Vašemu požadavku na jinou velikost, barvu nebo z jiného důvodu, který nespočívá ve vadě Zboží) – Bonus nezanikne v případě první bezplatné výměny Zboží, která proběhne za podmínek uvedených v čl. 3.5 Obchodních podmínek, ale až při druhé výměně,
d)    Dohodnete si s námi individuální podmínky kupní smlouvy a podmínek dodání Zboží nebo jeho ceny (např. prostřednictvím e-mailu, telefonicky) a součástí naší oboustranné dohody bude zánik Bonusu,
e)    V minulosti jste porušili práva z Kupní smlouvy.

2.4          Kdy nárok na Bonus nelze uplatnit?

2.4.1            Nárok na Bonus nelze uplatnit u objednávky, kterou odešlete ještě předtím, než došlo ke schválení Bonusu (tzn. během lhůty prvních 21 dní od odeslání objednávky).

2.5          Do kdy musíte uplatnit nárok na Bonus?

2.5.1            Dojde-li ke schválení Bonusu, není jeho doba omezena. Můžete jej uplatnit po neomezenou dobu.

2.6          Komu je Bonusový program určen?

2.6.1            Bonusový program se vztahuje na všechny kupující, bez ohledu na to, zda jde o spotřebitele nebo podnikatele.