Vzduchovky pístové

Pístové vzduchovky – hnacím zařízením je zde píst, poháněný pružinou. Pružinu napnete a po uvolnění píst tlačí vzduch do hlavně, kde vyžene diabolku ven. Výhodou je možnost jednoduché manipulace a natažení bez potřeby dalších zařízení nebo zásobníků vzduchu. Nevýhodou je menší přesnost, protože pružina vymrští pokaždé jinak, píst má celkem malou účinnost a ta je závislá na mnoha dalších vlivech. Vlivem nekonzistence střelby vzduchovka není tak přesná, jako větrovka.