Obranný sprej pepřový Perfecta Stop Attack Xtreme OC JET 50ml

169 

Odeslat dotaz na produktProdej od 18 let

dočasně nedostupné

Informujte mne až bude produkt dostupný
Katalogové číslo: 2.1907 Kategorie:

Popis

Obranný sprej pepřový Perfecta Stop Attack Xtreme OC JET 50ml

Hlavice JET balistic – Výstřik má charakter paprsku, dosah až 5 m.

Pepřový sprej (vysoce koncentrovaný Oleoresin Capsicum – OC) 15% o objemu 50 ml.

Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 5-ti sekund.

Sprej nelze opětovně plnit.

Vyrobeno v Německu.

R-S věty:

Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí „Prodej od 18let“. R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:

S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.